16TH ASIAN SENIOR BOWLING CHAMPIONSHIPS 2022
9 - 15 November, 2022 • Sunway Megalanes, Petaling Jaya, Malaysia
Overall Medal Tally
Pos Country Singles Doubles Team All Events Masters Total Total
G S B G S B G S B G S B G S B G S B
1 JAPAN 1 1 1 2 2 4 3 1 1 2 1 3 1 1 2 9 6 11 26
2 KOREA 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 5 7 6 18
3 PHILIPPINES 1 1 1 2 1 3 1 2 6
4 SINGAPORE 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 8
5 MALAYSIA 1 1 1 1 1 1 3
6 SAUDI ARABIA 1 1 1 0 3 0 3
7 HONG KONG 1 0 0 1 1