2023 Macao China International Open
Youth Open Qualifying (Updated: 6/22/2023 Final after: 2100 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Ser2 Total Ave
澳門代表隊球員 National Team
1 016 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 643 632 1275 212.50
2 017 LO KA WENG 勞家泳 MAC 658 605 1263 210.50
3 015 LUCIO MARCELINO CHIU 趙卓言 MAC 666 578 1244 207.33
澳門參賽球員 Local Pool
4 016 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 643 632 1275 212.50
5 017 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 658 605 1263 210.50
6 015 LUCIO MARCELINO CHIU 趙卓言 MAC 666 578 1244 207.33
7 018 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 624 611 1235 205.83
外國參賽球員 Oversea Pool
1 149 CHUA JUN JIE AVIEL 蔡俊杰 SGP 737 585 1322 220.33
2 176 LOUIS LAM 林嘉垚 HKG 697 573 1270 211.67
3 173 DANIEL TSE 謝樂生 HKG 634 622 1256 209.33
4 172 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 643 609 1252 208.67
5 208 CHA EUN SEOL 車思雪 KOR 24 627 621 1248 208.00
6 171 JEREMY WONG 黃焌鉻 HKG 619 603 1222 203.67
7 174 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 624 594 1218 203.00
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 020 VAT MING HEI 屈明㬢 MAC 24 615 598 1213 202.17
2 178 DYLAN LAM 林諾謙 HKG 606 597 1203 200.50
3 177 JOVI MA 馬嘉言 HKG 612 580 1192 198.67
4 037 TAM BRANDON HARUKI 譚旭陽 MAC 607 575 1182 197.00
5 242 LIAUW HOI KIT 廖凱傑 HKG 627 530 1157 192.83
6 243 LAU HOI YUE 劉鎧瑀 HKG 589 549 1138 189.67
7 089 WONG TSAN YING 王璨瑩 MAC 24 567 550 1117 186.17
8 069 TING SEAK IN 丁碩賢 MAC 560 557 1117 186.17
9 239 CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 24 572 543 1115 185.83
10 058 CHAN KA HIM 陳家謙 MAC 588 523 1111 185.17
11 249 LAU PAK MAN 劉柏文 HKG 561 548 1109 184.83
12 049 CHEONG IN MENG 張言銘 MAC 609 492 1101 183.50
Reserves
1 049 CHEONG IN MENG 張言銘 MAC 609 492 1101 183.50
2 106 HARRISON IRVING 歐文 NZL 556 527 1083 180.50
3 053 WONG LEI IAN 王莉甄 MAC 24 542 535 1077 179.50
4 034 CHAO IN TENG 巢衍庭 MAC 24 540 537 1077 179.50
5 077 SORIANO JENDON SHINE 劉焯光 MAC 544 527 1071 178.50
6 248 CHO SHING CHI 曹誠之 HKG 545 521 1066 177.67
7 251 CHENG TSZ HEI 鄭梓熙 HKG 557 500 1057 176.17
8 240 CHANG HO CHING 張可澄 HKG 24 529 527 1056 176.00
9 036 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 24 526 525 1051 175.17
10 252 WONG CHUNG HONG 黃琮恒 HKG 553 497 1050 175.00
11 238 WONG HO KA 黃皓嘉 HKG 542 502 1044 174.00
12 040 GUEDES PINTO GRACINDA 杜芷瑩 MAC 24 543 500 1043 173.83
13 033 LEONG IEK HONG 梁翊康 MAC 536 506 1042 173.67
14 032 LEONG HOK WENG 梁學穎 MAC 504 486 990 165.00
15 247 HUANG YI QING 黃逸晴 CHN 24 530 453 983 163.83
16 078 CHEUNG SIN YU 張善瑜 HKG 24 505 464 969 161.50
17 050 CHOU KUOK CHENG 曹國政 MAC 444 414 858 143.00
18 031 CHAN CHI WENG 陳紫詠 MAC 24 421 388 809 134.83
19 083 NG KA HIM 伍嘉謙 MAC 307 307 102.33

| Back |